21.8.11

Lal və karları müşahidə edərkən

Bəşəriyyətin tarixində müstəsna rol oynayan ixtiralar var. Məsələn, elektrik, avtomobil və s.

Biz onlardan çox rahatlıqla istifadə edirik. Heç bu kəşfləri edən insanlara bəzən ömür boyu minnətdarlıq etməyi ağlımızdan da keçirmirik.
Dünən gecə evə gəlirdim. Çox da yorğun idim. Avtobusda 3 nəfər diqqətimi çəkdi. Onlar lal-karlar idi.
Sanki birinci dəfə görümüşəm kimi onları xeyli süzdüm. Elə rahat danışrıdılar ki...Bir-birilərini əl işarələri ilə anlayır; gülür, təəccüblənirdilər.
Mən çox sevindim. Nə yaxşı bu insanların bir-birini anlamasını asanlaşdıran bir ixtira var deyə.
Bilmirəm o ixtiranı kim edib. Boş vaxtımda o adam barədə oxuyacağam.
Öz-özümə dedim ki, bax belə ixtira edən adama canım da qurbandı.
Niyə o cür insanlara bizim ölkədə heykəl qoyulmur? Niyə o cür insanların əməlləri tərənnüm olunur.
Bəyəm məsələn bu lal-karların ünsiyyəti üçün metid fikirləşən alim "dünya şöhrətli avtomoloq"dan zəif, savadsız, faydasız olub ki?