18.8.11

Hər yeri-şeyi qara görmək

Bayıl yamacını 1 aya yaxın idi eşirdilər. Bu elə bir yer idi ki, kəskin sürüşmə zonası olduğu bütün mötəbər sənədlərdə əks olunub. Lakin, görməmişlik, acgözlük burda tikinti aparmağa höküməti vadar etdi. Onların gözü o qədər qızmışdı YAP-çıların burda təmtəraqla əkdikləri ağaıcları da günün günorta çağı qırıb tökdülər.
Bu vəhşilik qarşısında bizim hamımız gücsüz qaldıq. Ana təbiət isə dözmədi; bu gün həmin yerdə sürüşmə baş verdi. Mən o sürüşməni dəstəkləyirəm...
Deyirlər ki, bir vaxt Nəmrud adlı padişah da o qədər qudurubmuş ki, göyə ox atıb tanrını öldürmək istəyib. Ox qayıdıb onun gözünü deşir...