6.8.11

Bəy sözü

Bloqumu iki gün idi tələf etmişdim. Öz əllərimlə etdiyim bu dəhşət məni qısa müddətə amma güclü sarsıtdı.
Füzulinin sözləri ilə desək “əzəldən var ikən min ir dərdim yox dəvası, Bu yetməzdi ki bir dərd artırmışdı dərdimə bloq həm”...
Adamın gözünü qabağında əməyinin itib batması böyük zülmdür. Bloq artıq xeyirxah dostların köməyi ilə həyata dönüb.
Bir bəy kimi söz verirəm ki, bloqum ən azı mənim təşəbbüsümlə bir də dağılmayacaq.