7.7.11

G2: Gənclik və geyim


Gecə oturub "Azadlıq" qəzetindəki arxivindən köhnə fotolara baxırdım. Diqqətimi nə çəkdi? Gənclər!
Çox uzaq yox, 2005-ci ilin gəncliyinin geyimini, saç-saqqalını gözdən keçirdim. Birmənalı olaraq mühafizəkarlıq hökm sürür. Məsələn, 19 yaşı gəncin geyim tipi, saç düzümü 61 yaşlıdakından qəti fərqlənmir.
Aradan 6 il keçib, indi xeyli fərqliliklər var. Sevindiricidir ki, aktivst gənclik indi öz tərzini diqtə edir. Siz diqqətlə fikir versəniz, indi gəncliyin özünəməxsus stilə sahib çıxması yaşlı siyasətçilərə də sirayət edib. Artıq uzun illər kostyumda görməyə öyrəşdiyimiz siyasilər də rahatlıqla idman geyimləri ilə publika önünə çıxa bilir. Qətiyyətlə demək lazımdır ki, artıq geyim azadlıqı bərqərar olunub. Bu azadlıq uğurunda böyük mübarizənin kiçik də olsa qələbəsidir.