17.2.18

İlham Əliyevin "ziyalı" vəkilinin naləsi

Zavallı azərbaycan ziyalısı.
Hakimiyyətə söz deməyə hünəri yoxdur, həyatı lənətləyir.
Ay qardaş, həyatın nə günahı var. O öz ahəngi ilə davam edir. Onun içinə sənin bütün vücudunla səcdə elədiyin hakimiyyət çələng qoyub.
Qeyd: statusu yazan şəxs İlham Əliyevə seçkidə vəkillik edən şəxsdir. Bu gün də hakimiyyətin ali kürsüsündə oturanlardan söz açılanda fərəhdən gözü yaşayır.

Elçibəyi nə üçün devirdilər? (amansız FAKT)



Seçmələr məşhur qafqazşünas Tomas de Vaalın "Qarabağ" kitabındandır

Firəngiz Mütəllimova üzün niyə yumur?

yuxarıdakı fikirlər aşağıdakı kitabdan götürülüb

Ziyalı kimdir?

Hər elmi olan ziyalı deyil, ziyalı olan biri isə elmli olmaya bilər".
Elmli şəxs gerçəklikləri kəşf edər, ziyalı isə həqiqətləri göstərər.
Elmli deyər "bu belədir", ziyalı isə "bu belə olmamalıdır, bu cür olmalıdır" deyər.
Elmli yolu tapmaq üçün çıraq icad edər, ziyalı isə yolu göstərər, yola çağırar və yolun apardığı yeri göstərər. 
Elmli qabaqcıl və sayılan adam olduğuna görə bəzi hallarda zülmə alət ola bilər, amma ziyalı tutduğu yol baxımından harda olsa zülməti və zülmü inkar edəcək.
Çünki elm gücdür, ziyalılıq isə işıq".
Ziyalının öz dövründə məsuliyyəti (peyğəmbər olmadığı halda) cəmiyyətinə "peyğəmbərlik" etmək, xalq kütlələrinin donub qapanmış qulaqlarını qurtuluşa səsləmək, doğru yolu göstərmək, ölgün cəmiyyətdə hərəkətə öndərlik etmək, hərəkətsiz bir cəmiyyətdə yeni bir iman atəşini alovlandırmaqdır.
Dr. Əli Şəriəti.

5.1.18

Elm və həyat (Heydər)

Deyirlər ki, qədimdə cəmi bir elm, fənn olub-fəlsəfə. Sonra insanların müşahidə və bilikləri artdıqca, müstəqil elmlər formalaşaraq fəlsəfədən ayrılıb. Fəlsəfədən o qədər elm doğdu ki, bir ara dedilər daha onun missiyası başa çatıb. Ayrı-ayrı elmlər var və onlar həyatın müxtəlif problemləri ilə məşğul olacaq.
İndi düzü bilmirəm elmdə o müzakirələr hansı səviyyədədir, ancaq müşahidə elədiyim bir maraqlı hal var. Elmlər öz ata yurduna dönməkdədilər. Geridönüş baş verir.
Necə?
Məsələn, 2 il əvvəl orta məktəblərdə "Astronomiya" fənnin ləğv elədilər. Səbəbin soruşanda, Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Cəsarət Valehov dedi: "Bu fənn “Həyat bilgisi” dərsliyində öz əksini tapıb. Dərs yükü ağır olduğundan astronomiya fənninin ayrıca tədrisinə ehtiyac qalmır".
Bir ay əvvəl isə eşitdim ki, bu dəfə "Həyat bilgisi" gedir işinin dalıyca. Onu da tədrisdən yığışdırılar. Yəqin, indi hər iki fənni, "Cəbr və analizin başlanğıcı" fənnin üstünə yığıblar.
Bir azdan bu fənnin də tədrisdən yığışdırılmasına şübhəm yoxdur. Beləliklə, dərdləri, fənnləri bir-bir ləğv edib, axırda onları bir elmdə cəmləyəcəklər- "Heydər Əliyev fənni". Yaxud, "Əliyev irsi".
Bunun üçün son illərdə kifayət qədər bazar da yaranıb. Zarafat deyil, bizim ölkədə "Heydər Əliyev və heyvandalıq" adında elmi kitab dərc olub. Gələcəyimiz parlaqdı. Gələcək nəsilə paxıllığım tutur. Bizi nə qədər mənasız kitab və fənnlərlə yorurdular. Kitab və elm bir olmalıdır. Üzümüz oradır. Zatən bulularımız böylə demiş. "Bir olalım, iri olalım, diri olalım".

31.12.17

100 faiz gülüş qarantiyadır

Hamınızın qanı qaradır bilirəm, ona görə bir lətifə danışım, kefiniz düzəlsin.Deməli, bir gün Rəşid Behbudovu orkestrinin bir əməkdaşı qonaq çağırır. Heyətin hamısı qonaqlığa gedir. Hələ yeyib-içmək başlamazdan Rəşid müəllim stolun üstündəki kotletin birin dadır, çox bəyənir. Yanındakına deyir, ədə tez bunları yığ gizlət.Adam soruşur ki, niyə ay Rəşid müəllim?
Rəhmətlik də deyir ki, ədə bundan yaxşı burda yemək yoxdur.
Adam da elə edir. Bir azdan ev yiyəsi gəlir, stolun üstünə baxıb soruşur ki, baaa kotletlər necə oldu?Rəşid müəllim deyir: Pişik apardı.
***
Necədi? Gülməli deyil? Valla dünən mən buna "Azadlıq" radiosunda qulaq asdım. Mən də siftə gülə bilmədim. Sonra yadıma düşdü ki, təqdimatda dedilər, sizə Rəşid müəllimin duzlu məzəli əməllərindən söz açacıq. Güldüm. Siz də baxın da. Məncə, elə də pis deyil. "Pişik apardı".