14.4.18

“Səudiyyə krallığı Yəməndə legitimliyi bərpa edir”- Fəttah Heydərov

Azərbaycan parlamentinin deputatları Fəttah Heydərov, Bəxtiyar Əliyev, Mahir Aslanov və Qalib Salahzadə Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir.Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə geniş rezonans doğurmuş səfərinin ardınca baş tutan bu səfər Səudiyyə Ərəbistanı-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun dəvəti ilə həyata keçirilir.
Aprelin 11-də başlayan və 17-dək davam edəcək səfər çərçivəsində bu ölkənin parlament rəhbərliyi, parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin məsul şəxsləri, ər-Riyad şəhərinin qubernatoru, Elm və texnologiyalar şəhərciyinin elm xadimləri və digər şəxslərlə görüşlər nəzərdə tutulub.
Görüşlərdə parlamentlərarası münasibətlərin inkişafı, mədəniyyət, elm və texnologiyalar sahələrində əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparılır.
Səudiyyə Ərəbistanının “Arab News” portalının məlumatına görə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi deputat Fəttah Heydərov aprelin 13-də Səudiyyə parlamentinin vitse-spikeri Amin əl-Cəfəri ilə görüş keçirib. Görüş zamanı Fəttah Heydərov deyib ki, Səudiyyə Ərəbistanı kral Salmanın rəhbərliyi altında dünyada sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsində, münaqişəli məsələlərin, o cümlədən Yəməndə legitimliyin təmin olunmasında müdrik siyasət yürüdür.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri onu da bildirib ki, iki ölkə parlament rəsmiləri arasında danışıqlarda regional məsələlərlə yanaşı ikitərəfli münasibətlərin inkişafına da diqqət yönəldilir.
Xəbər 2015-ci ilə aididr. Mənbə http://azpolitika.info/?p=110293

11.4.18

Məhəmməd Füzuli adına büt

Çox kiçik bir qrupu çıxmaq şərti ilə azərbaycanlılaran soruşsaq ki, "Məhəmməd Füzuli kimdir, necə adamdı"-əksər cavab belə olacaq: "Dahi! Ölməz sənətkar və s"
Füzulinin adının qabağına nə qədər gözəl sözlər yazsaq, yenə azdır, buna şəkk-şübhə yoxdur. Fəqət, gəlin nə qədər burda başqa adam yoxdur, öz aramızda səmimi söhbət edək. Biz Füzulinin sənətkarlığına, söz ustadı olmasına nə qədər bələdik?
Əlbəttə ki, biz onun əsərlərinin məzmunu ilə aşağı yuxarı tanışıq. Ən azı bilirik ki, Leyli və Məcnun iki gəncin nakam, faciəli eşqindən bəhs edir. Lakin, bir bədii əsər, illah da o şeirdirsə yalnız məzmuna görə qiymətləndirmək, təxminən ona bənzəyir ki, deyirsən ki, balıq da, qurbağa da suda yaşayan canlıdır.
Mən "Leyli Məcnun"u tam oxuyanda ərəb və farscadan müəyyən qədər (sözlər formasında) bilirdim. Buna əsaslanıb elə bilirdim ki, əsəri oxumuşam, başa düşmüşəm. Ta o günə qədər ki, N. Rza adlı müəllifin tərtib elədiyi "Leyli və Məcnun" kitabı əlimə düşüncəyə qədər belə də davam elədi. Bu kitabı oxuyandan sonra gördüm ki, ilahi nə qədər mətləblərin üstündən gözü yumlu keçibmişəm.
N. Rzanıntərtib elədiyi kitabın gözəlliyi ondadır ki, kitabın vərəqinin bir tərəfində orjinal mətn verilib, tam onla simmetrik isə müasir dildə yozumu. Bu çox yaxşıdır. Hətta çox vacibdir ki, bizim bütün klassiklərimizin kitabı müasir dilə uyğunlaşdırıalaraq dərc edilsin.
Yoxsa, götür ««əmma bəd raqimi-təsvidati-səhafiyi-üsyan, Füzuliyi-natəvan bu tərz ilə bəyani-hal və bu nəhc ilə şərhi-mafilbal edər ki, çün zövrəqi-vücudim badbani-təbiət birlə d əryayi-qəfləti-tüfuliyyətdən sahili-idrakü ehsasə yetdi və…» (Füzulinin "Divanı"nın Dibaçə"sindəndi) lap qızıl şifrələrlə, xalis dəri üzrəində çap elə pulsuz hər evə yay. Nə fayda?
Bu gün mərhum professor Tоfiq Hacıyevin " M.Füzulinin lüğət tərkibi" məqaləsini oxuyandan sonra, bu qənayətim daha da möhkəmləndi. Siz bir faktlara nəzər salın.
- «Şikayətnamə»nin bir səhifəsində 228 sözdən qırх üçü türkcədir, 185 ərəb-fars.
- «Hədiqətüs-şüəda»nın bir səhifəsində 180 sözdən qırхı türkcədir.
- «Divan»ının və «Leyli və Məcnun»un «Dibaçə»lərində iki-üç faiz türkcə var.
-Tərkibbəndlərində türk sözlərinin 20 faiz təşkil edir.
- Qitələrində türkcənin nisbəti təхminən 34 faiz həddindədir.
Belə faktlar çoxdur. Sözüm budur, Füzuli bizə büt kimi deyil, sənətkar, söz ustadı kimi lazımdırsa, onun nə yazdığını, necə yazdığını bilməliyik. Bilmək üçün isə oxuduqlarımızı başa düşməliyik.
Bu yolda isə bizə yar və yardımçı alimlərimiz, yazıçılarımız olmalıdır.

Amerikalı bilim adamı: Evde ayakkabı giymek sağlık açısından riskli

http://tr.euronews.com/2018/04/09/amerikal-bilim-adam-evde-ayakkab-giymek-sagl-k-ac-s-ndan-riskli

10.4.18

Əqidə dəyişmək

Bir az adamı titrətsə də, ədiqə də sabit olmaya bilər. Dünya fikir tarixi elə mərhələdədir ki, mütləq heç nə yoxdur. Yəni, bizim əlimizdə "yaxşı" və "pis"i ölçmək üçün universal, hamının qəbul etdiyi instrument yoxdur.
Belə olanda sual doğur: bəs kimdi satqın, dönük?
Mənim oxuduqlarıma əsasən meyarım belədir: o adam ki, əqidəsin daxili çək-çeviridən, mənəvi aləmindəki dəyərləri götür-qoy etmədən sadəcə, kənar təsir əsasında-mal, mülk, şirkinləndirmə, qorxutma, şantaj əsasında, eləcə də gücə sığınıb güclü görünmək tamahına görə dəyişirsə, bu satqınlıqdı, əksəriyyətin qəbul elədiyi formada dönüklüdü, yalıncıqlıqdı.
Bəs sizə görə?
https://www.facebook.com/nadilov/posts/10211928695268468

7.4.18

Guya bu mitinqlərlə nə olandı ki?

Gündəlik fəaliyyətiniz zamanı "əşi guya bu mitinqlə nə olandı" kimi tənə və atmacalarla, yaxud səmimi sualla tez tez qarşılaşırıq. Bu sualın giriftarı olan dostlar və düşmənlər üçün sanballı bir video düzəltdim. Götürün işlədin. Halal xoşunuz olsun😊

2.4.18

Ehtiyatlı olun, bu yazıda şiddət var!

Hegelin `Məntiq elmi` adlı əsərini bizimkilər çap eləyib. Tərcüməçisi bizim BDU`da fəlsəfə müəllimimiz olub-Arif Tağıyev.
Əsərin birinci cümləsini oxuyanda elə bil başıma əmudla vurdular. Siz də yoxlayın.
`Fəlsəfə başqa elmlərin malik olduğu üstünlükdən məhrumdur. O öz predmetlərinin təsəvvürlə bilavasitə təsdiqlənməsi və öz idrak metodunun idrakın çıxış nöqtəsinə və sonrakı inkişafına münasibətdə öncədən müəyyən olunduğu müddəasından çıxış edə bilməz`.
Özümə gəlib bir-iki varaq o tərəfə keçirib təzə sətirdən başladım. Bu dəfə zərbə elə tutdu ki, indi ayılıb görürəm ki 4 saat imiş nakautdaymışam.
İstəyirsiz, o hissəni də yoxlayın.
`Fəlsəfə özünəməxsus təfəkkür üsulu, təfəkkürü dərk edən, həm də onu anlayışlarda idraka çevirən üsul olduğundan fəlsəfi təfəkkür bütünlüklə insanda fəal olan və insana insanilik verən və eyni zamanda onunla eyniyyətdə olan təfəkkürdən fərqlənir, belə ki, özündə yalnız bir təfəkkür mövcuddur`.Kommunist əxlaqı

Özündən böyüyə hörmət et!
Maraqlıdır, yaşlılara diqqət göstərmək kommunist əxlaqı kodeksində xüsusi yer almıbmış.
(Mənbə: Afanasyev, "Fəlsəfi biliklərin əsasları)